Reanimatie-onderwijs HBO-v

Aan de studenten HBO-v aan NHL Stenden Hogeschool Leeuwarden is afgelopen 3 maanden door enkele NRR gecertificeerde instructeurs les gegeven in BLS met gebruik van AED.  BZenV was een van de partijen die dit blok met avondonderwijs voor hun rekening nam.

Wij hopen op een voortzetting in het nieuwe jaar 2022 mbt dit belangrijke thema.

Nederland – 
In heel Nederland kan nu binnen 6 minuten worden gestart met reanimatie bij een circulatiestilstand. Een enorme mijlpaal waar duizenden levens per jaar mee worden gered. In vier jaar tijd is het aantal burgerhulpverleners in ons land met bijna vijftig procent gegroeid!
Wij vinden het belangrijk dat wij op deze manier een bijdrage kunnen leveren aan het opleiden van onze toekomstige zorgprofessionals.