Portfolio

(2022)

DBC-Sneek B.V.

Interim-manager
Project en proces ondersteunende werkzaamheden

(2021-2022)

NHL Stenden

Docent/instructeur reanimatie-onderwijs HBO-v aan de NHL Stenden Leeuwarden

(2014 - heden)

SintNOF

Vanuit de stichting SintNOF ben ik actief als bestuurslid en stel ik ieder jaar het draaiboek en veiligheidsplan op voor de Sinterklaas intocht. Ook ten tijde van de Covid pandemie is het gelukt om in nauwe samenwerking met gemeente en andere partijen om een Sinterklaas “intocht” te organiseren , waarbij BZenV met name het Covid-plan heeft opgesteld.

BZenV is ook dit jaar de partner voor het draaiboek en de aanvraag van de vergunning.

SintNOF is ieder jaar verantwoordelijk voor de Sinterklaas-intocht in de gemeente Dantumadiel.

(2015 - 2020)

Lampex Dantumadiel

Een jaar na de oprichting ben ik als organisatie 6 jaar verantwoordelijk geweest voor in eerste instantie de invulling van EHBO tijdens de 2-tal evenementen. Als hoofdbestuur verantwoordelijk voor aansturing en beleidsmaker op alle afdelingen.

In deze 6 jaar werd met name de structuur ingericht binnen Lampex Dantumadiel als evenement en organisatie, draaiboek en veiligheidsplan geschreven, en werd er voorbereid op evenement(-hulp) nieuwe stijl.

Lampex Dantumadiel houdt ieder jaar een 2-tal survival evenementen voor volwassenen als mede voor kinderen.

(2021 - 2022)

Rode Kruis

Werkzaam als Coördinator Adviseur Hulpverlening bij het district Fryslân met als  portefeuille: Noodhulp / Bevolkingszorg en Evenementhulp.
Opzetten projectmatig Noodhulp / Bevolkingszorg.

Neem contact op

Voor aanvullende informatie